κάνω σπορ - / υγιής - / μυς -
σώμα - / κίνηση - / αστείο -
διαφορετικός - / μέλος - / τις περισσότερες φορές -
συχνός - / θεατής - / ομάδα -
συναρπαστικός - / δημοφιλής - / στο ύπαιθρο -
σφυρίζω - / αντιαθλητικός - / μέσα σε -
πέναλτι - / κερδίζω - / ο ένας κατά του άλλου -

Home 

Flaggeg1 Flaggeg3 Flaggeg2 Flaggeg5 Flaggeg6 Flaggeg4 Flaggeg7 Flaggeg8 Flaggeg9 Flaggeg10

Flaggeg11 Flaggeg12 Flaggeg13 Flaggeg14 Flaggeg15 Flaggeg16 Flaggeg16 Flaggeg18


Deutsch lernen
als Fremdsprache

μάθημα 15

Der Sport

αθλητισμός

τεστ λόγια

α
σ
κ
ή
σ
ε
ι
ς

1. ► αθλητισμός
2. ποδόσφαιρο
3. κίνηση
4. άσκηση
5. τεστ λόγια
6. κουίζ

 

 

Anzeige